стихотворения и др. майтапи

Стихотворения

Как Ип построи света
Америка

Закони, конституции и други нормативни актове

Закони на Анархията
Конституция на Горната Земя
Десетте правила на програмистаначална страница