FM приемник

Описание на FM радиоприемник,
предназначено за изработване на платка.

Приемникът е базиран на интегрални модули, тестван 2 пъти.

Принципна схема:

Главните по функция елементи са микроконтролер, радио-модул и звуков модул, описани по-долу.


Координатна карта:

Размерите на платката са 41.5 х 40 мм. Обикновен монтаж, едностранно фолиран стъклотекстолит 1.6 mm/30 микрона.
Всички отвори за елементи са 1мм.
На лицев панел излизат четири бутона B1, B2, B3, Sw1 и два светодиода D1, D2.
Ето карта на важните координати:
(поглед отгоре, Top View)

Микроконтролерът IC1 и кондензаторър C1 не се виждат на лицевия панел,
обаче те лягат в специално оформени легла в панела. Затова са означени и техните центрове.
Двата говорителя се падат над лицевата страна на височина 2-3 милиметра.
Усилвателният модул IC3 е висок само 1.5мм, така, че десният говорител минава над него и го застъпва. Част от празното място вдясно от C1 е също застъпено от десния говорител. Микроконтролерът е на цокъл, общата височина е 8мм и левият говорител само се допира до него, без да го настъпва.

Обща представа:

(Поглед отгоре - Top View)

Моите пътечки са широки 0.4 мм, но устройството е слаботоково.
Има само две-три пътечки - между захранването и усилвателя, по които текат максимум около 200 милиампера,
останалите са под 20 mA, така, че те могат да бъдат и по-тесни - въпрос на изпълнение.
Бях принуден да сложа един един мост за захранване на главните елементи.
Поради липса на място поставих двата резистора R4 и R5 като SMD 0805 - от долната страна на платката.
Изводите за захранване (близо до ключа SW1) +/- , за антена и за звук Rout/Lout се запояват, никъде няма конектор.

Елементи:

Микроконтролер

Микроконтролерът IC1 е в цокъл DIP-8, който е добре известен:
(Поглед отгоре - Top View)


Радио модул

Радио модулът IC2 е плочка 11 х 11 х 2 мм, монтира се в 10 отвора ф1 - две редици по пет,
при стъпка (ВНИМАНИЕ!) 2 мм. Разстоянието межди двете редици е 11 мм.
Ето схема и означение на изводите:
(Поглед отгоре - Top View)

Усилвател

Усилвателят IC3 е модул с размери 19 х 21 х 1.5 мм, изводите му са в две редици,
при стъпка 2.54мм, но разстоянието между двете редици е 19 мм (не е кратно на DIP).
Следва схемата и означение на изводите:
(Поглед отгоре - Top View)

Бутони

Трите бутона B1, B2, B3 са еднакви. Всеки от тях се монтира в четири отвора, съвместими с DIP- мрежа 4х3.
Ето чертеж за монтажните отвори и схематично действие:

Ключ

Следва схема на монтаж и свързване за ключа SW1.
Той се монтира в шест отвора ф1мм, стъпката по едното направление е (ВНИМАНИЕ!) 2мм.
(Поглед отгоре - Top View)

Други елементи

Кондензаторът C1 е електролитен, легнал цилиндър с размери 7.5х15 мм.
Отворите са в съседство, разстоянието между отворите не е критично, но е около 2.5мм.
Кодензаторът C2 е крамична капка - в двойка отвори на 2.5 mm.
Севтодиодите D1, D2 също са в двойки отвори на 2.5 mm.
Резисторите R1, R2, R3 са 0.25W стандартни, вертикален монтаж.
R4 и R5 са SMD (0805) - отдолу, откъм страната на спойките.
Важните точки (които излизат на лицевия панел) са:

1. Трите бутона B1 B2 B3, ключа Sw и двата светодиода D1 D2;
2. Платката няма монтажни отвори, монтира се точно в легло по размерите си.

По-горе в тази страница, в болд-точка "координатна карта" има карта на платката и координатите на важните лицеви точки.
Според двата ми опита устройството не е критично към платката, но двата кондензатора C1 C2 трябва да са прилежащи C1 към микроконтролера - IC1 и C2 към усилвателния чип IC3.

Илюстрация

Би трябвало да изглежда така:


Р.Ж. Създаден 09.10.2017

roncho.net