Приемник модул 440 MHZ

Въведение
Това е описание на приемник, предназначено за изработване на печатна платка.
Платката е двуслойна, SMD монтаж.
Правил съм този преиемник два-три пъти с това и с друго разположение на елементите. Разполагането на елементи и пътечки, както и платката в подобни устройства има значение, затова стойностите на елементите, записани в принципната схема не са верни- подлежат на уточнение.

Платка-общ изглед
Отдалеч платката изглежда така (по-долу е в по-голям размер):

Ня платката ясно се различават широки и тесни пътечки, Широките трябва да са 0.8 - 1.2 мм, а тесните 0.4, в краен случай - 0.3мм. Това важи и за долната страна на платката. Долната страна е означена само грубо, нека дизайнера я оформи както трябва според него. Ако е възможно, отдолу трябва да има цял полигон/мрежов екран, покриващ минусовите пътечки.
При мен платката се получи с размери 32х73 mm см, с четири отвора за монтаж - диаметър 2 мм, на рисунката са означени координатите центровете им в милиметри, началото на к.с. е долния ляв ъгъл.
Съединителните площадки са с квадратна форма и отвори 1мм.
Осмоъгълните площадки са за свързващи отвори - предполагам с по-малък размер.

Блокова схема
Преиемникът работи по схема, блоково показана тук:


Принципна схема
Тук е показана принципната схема:
По разположение на елементите схемата е в известна степен съответна на платката.
Елементите са посочени само с примерни стойности. По-късно ще бъдат уточнени.
Означил съм някои от проводниците с червена дублираща линия - когато минават през долното ниво.
Зачеркнатите елементи са знак за мен, че може и без тях. Но място за тях трябва да има.
Бобината L66 (3.3nH*) присъства в схемата, но не е елемент от платката,
тя се монтира отвън като съединителен проводник към металния корпус.
Точката G-pt е означена за мен, тя се подбира при монтажа - екран на коаксиалния кабел.

Рисунка

(Картинката е jpg 1164/2028)

Обикновени елементи
Всички резистори, кондензатори, индуктори са SMD-размер 0805.
Особените са изброени в следващата точка.

Особени елементи
Операционният усилвател IC3 е стандартен чип с два ОУ, корпус SOP-8, стъпка 1.27mm.
Микроконтролерът IC2 е в същия корпус.
Ето картинка за SOP-8, валидна за IC2 и IC3:


Транзисторите T2 и Т3 са SMD елемент SOT-23, ето картинка:


Превключвателят SW1 е обикновен DIP-превключвател-2, с подвити навън по дължината изводи, ето картинка:
(В същите площадки може да се монтира и SMD-версия, която при мен е за предпочитане, но още не съм я видял.)


Стабилизращият диод ZD 2.7 е SMD версия, ето картинка:

Стабилизращият диод ZD33 е SMD версия, цилиндър 4х1.5 мм

Двата варикапа D21/D22 се монтират както елементи с размер 0805.

Кондензаторите C21, CATR, CA3 са тип тример-кондензатор, ето схемата му.


Потенциометърът P1 е SMD тример-потенциометър, ето схемата му.

Транзисторите Т1 и ТА са с малък корпус, ето схемата му.

Интегралните схема IC2 и IC4 са в корпус SSOP16 (2х8=16 извода в стъпка 0.65мм), ето чертеж:

Кварцовата плочка Q12 е по следния чертеж:

Означенията за пътечки-индуктори са за мен - подлежат на донастройката с прилежащите кондензатори.

Индукторът LMF1 - голям зелен правоъгълник на платката е цилиндър с диаметър 6 мм и дължина 9 мм, мини бобина с повишена индуктивност, с челни изводи.

Миксерът М1 се монтира в 6 DIP-площадки, растер 3х4, ето указание за монтаж:


Резистори, кондензатори, индуктори са SMD 0805

Още веднъж, цялата платка - 32х73мм. Размерите на платката не са критични, ако се наложи увеличение, трябват ми само координатите на отворите.

Свързващи пътечки
Както по-горе е казано, също и на рисуката личи, пътечките са тесни и широки, тесни 0.4, широки 0.8-1.2мм. Тесните пътечки при необходимост може да са 0.3мм, а широките по-възможност по-широки.
От долната страна на платката също има тесни пътечки, означени с тънки червени линии, също и широки - червени ивици. Желателно е долната страна да има екранираща мрежа, свързана с минусовия проводник. Квадратните площадки са за външни свързващи проводници и имат отвор 1мм. Осмоъгълните площадки са само за свързване на горен - долен слой. Отворите им може да са с по-малък диаметър (при мен тези отвори са 0.8мм).
В изведените двойки за захранване и говорител могат да се монтират стандартни DIP рейкови съединиели.
Коаксиалния кабел (широка бяла полупрозрачна ивица между CATR и LAH/LTG1) не е част от платката, но е означен за мое ползване.

Радостин Желязков, 01.06.2021

roncho.net - начална страница