Radis Home Page
версия: 03.2019

Новини
Нова версия Заплати/осигурвоки за 2019 - последно 25.03.2019.
Нова версия Счетоводство/ДДС за 2019.

дневници 2019.nap
д1_и_д6 2019.nap


Служби:
Уеб-Б4
Форум
Поща

Б4-Счетоводство, общо описание.
Работа с V-машината.
Магазин за програми
Формат за внос на данни към счетоводната програма 07.2010.
Помощна страница за Клиенти
За програмата Б4
Стандарт за ИИС
Стандарт за документи

Помощни за сваляне:

install_position.prg
search_for_b4a.prg
check_saldo_51.prg - 15.03.2018
exppib1.prg - 04.05.2018

roncho.net - ix