Добре дошли
http://roncho.net
45.84.184.223
редакция 05.2022
Вход
Регистрация
Смяна на парола
Изтриване

Новини 21.01.2024 За Висоцки и днешните събития
13.10.2023 За старините от Г.Градище
07.05.2023 Език от свиркания вместо от думи
13.03.2023 Една жена каза...
09.03.2023 Гласът на Москва
07.01.2023 Киприан Българин.
06.10.2022 Нова програма - Пеенка
08.08.2022 За медиите и рока в америка
07.07.2022 Теорема на Питагор
26.06.2022 Още за златните плочки в Румъния
02.06.2022 За българите от Фархад Нурутдинов
Важни места Радис начална страница
Станчо Павлов - Учебни материали
Учебни статии по физика
Авторски страници
Текстове Неподредени Стихотворения и други За езика и информацията
Три велики древноиндийски сказания по Темкин и Ерман
Древноиндийски митове (по Темкин и Ерман)
Образи от Веда Словена
Служби
Курс компютър Поща Графика на функция f(x) и параметрична крива x(t), y(t) - Помощна страница Горната Земя
Програми
Безплатни Сборници
Увеселения
Безплатни игри Други безполезни програми
Работа
V-машината t8-Комуникатор
Коментари:
 Общи ~  Радис Б4 ~  Разни ~

 Страница 1/14       Общи > Нов коментар
автор/време съдържание на коментара редакция
roncho
23.10.2023 09:09:14
за Георги, линк към платката
линк oscillator23.htm
(за временно ползване)


roncho
28.06.2022 13:45:30

счетоводна статия заплати
account_state.prg
Таблица за статия
account_table.txtGUEST_JVwjK
14.09.2021 15:03:03
ffmpeg -loop 1 -i android-trg2_1080.png -i audio_f2.mp3 -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p -c:a copy
-shortest out.ts

stancho
25.06.2021 09:15:06
Здравейте, Олександра!

Oleg
21.06.2021 15:58:28Здравейте г-н Павлов,

моля, да ни насочете изпита на 25 юни 2021

поздрави,
Олег

stancho
11.06.2021 16:27:02
Следващата тема е за производни.
Препоръчвам Ви страниците
http://stancho.roncho.net/proizv/pro.htm
http://stancho.roncho.net/highmath/Tables/Tables.html
и ръководството.
Таблицата за производните трябва да е в тетрадката с формули и да се знае наизуст.
Утре ще изпратя контролно за производни.
Олександра, получихте ли писмото ми?
Трябва да насрочим дата за изпита, който ще се проведе дистанционно.
Желая Ви зраве и математически успехи!
Станчо Павлов


Aleksandra
09.06.2021 21:31:19
Здравейте г-н Павлов
Моля ви, изпратите контролното за елементарни функции и за мен

stancho
09.06.2021 16:04:45
Здравейте Олег.
Ще изпратя по пощата контролното за елементарни функции.

Oleg
08.06.2021 15:49:33


Здравейте г-н Павлов,

продължаваме подготовката по представен материал

с уважение Олег
roncho
09.07.2022 20:50:21


За Валя от София
супто-програма: radissupto.izp, в c:\supto
Б4-програма: start_supto.prg, с c:\b4wu\pobeda_schet
Б4-програма fm2: start_supto.prg, с c:\b4wu\pobeda_schet
пп невалидни, ако потрябва, ще ги опресня (р.ж.)
stancho
05.06.2021 14:56:59
Здравейте,
Днешната тема е за елементарни фунции.
Трябва да знаете основните елементарни функции.
x^2, квадратна функция,.x^3,полиноми, рационални функции,
тригонометрични функции - sin x, cos x ,tg x,
показателна логаритмична функция e^x.
Определение, основни свойства и графики.
Прочетете страниците:
http://ek.roncho.net/ElMath/QuadrEq/QuadrEq1/QuadrEq1.html
http://ek.roncho.net/ElMath/QuadrEq/QuadrEq4/QuadrEq41.html
http://ek.roncho.net/ElMath/LogNew/Log.html
http://ek.roncho.net/ElMath/LogNew/Log.html
http://stancho.roncho.net/HighMath/Tables/ElemFunc/ElemFunc.html
Някои от страниците изискват IE 5!
Ще има контрално в понеделник!


stancho
05.06.2021 12:45:00
Здравейте!

Oleg
04.06.2021 15:09:45Здравейте г-н Павлов,

Олександра е с нас и вече остави коментар като GUEST_Kf9EF,
ние продължаваме да се запознаваме с Математика по представен от Вас материал

с уважение, Олег

stancho
03.06.2021 15:02:40Здравейте.
На изпита ще има система от три уранения с три нейзвестни,
която трябва да се реши с формулите на Крамер!
Сега Ви предлагам страниците.
Моля, водете си записки и записвайте основните формули в отделна тетрадка.
http://stancho.roncho.net/HighMath/AG/EqDec/EqDec.html
http://stancho.roncho.net/HighMath/AG/EqCan/EqCan.html
http://stancho.roncho.net/HighMath/AG/Mid/Mid.html
Разбира се препоръчвам Ви и ръководството.
Там има задачи.

stancho
02.06.2021 16:20:14
Много добре!
Олег, моля та да се обадиш и на Ольяна също да се включи.
Всичко хубаво!


stancho
02.06.2021 15:29:15
Здравей Олег.
Добре е да се регистрираш.