Добре дошли
http://roncho.net
45.84.184.223
редакция 05.2022
Вход
Регистрация
Смяна на парола
Изтриване

Новини 13.10.2023 За старините от Г.Градище
07.05.2023 Език от свиркания вместо от думи
13.03.2023 Една жена каза...
09.03.2023 Гласът на Москва
07.01.2023 Киприан Българин.
06.10.2022 Нова програма - Пеенка
08.08.2022 За медиите и рока в америка
07.07.2022 Теорема на Питагор
26.06.2022 Още за златните плочки в Румъния
02.06.2022 За българите от Фархад Нурутдинов
02.05.2022 Лора Лоугън (Real America's Voice).
Важни места Радис начална страница
Станчо Павлов - Учебни материали
Учебни статии по физика
Авторски страници
Текстове Неподредени Стихотворения и други За езика и информацията
Три велики древноиндийски сказания по Темкин и Ерман
Древноиндийски митове (по Темкин и Ерман)
Образи от Веда Словена
Служби
Курс компютър Поща Графика на функция f(x) и параметрична крива x(t), y(t) - Помощна страница Горната Земя
Програми
Безплатни Сборници
Увеселения
Безплатни игри Други безполезни програми
Работа
V-машината t8-Комуникатор
Коментари:
 Общи ~  Радис Б4 ~  Разни ~

 Страница 1/14       Общи > Нов коментар
автор/време съдържание на коментара редакция
roncho
23.10.2023 09:09:14
за Георги, линк към платката
линк oscillator23.htm
(за временно ползване)


roncho
28.06.2022 13:45:30

счетоводна статия заплати
account_state.prg
Таблица за статия
account_table.txtGUEST_JVwjK
14.09.2021 15:03:03
ffmpeg -loop 1 -i android-trg2_1080.png -i audio_f2.mp3 -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p -c:a copy
-shortest out.ts

stancho
25.06.2021 09:15:06
Здравейте, Олександра!

Oleg
21.06.2021 15:58:28Здравейте г-н Павлов,

моля, да ни насочете изпита на 25 юни 2021

поздрави,
Олег

stancho
11.06.2021 16:27:02
Следващата тема е за производни.
Препоръчвам Ви страниците
http://stancho.roncho.net/proizv/pro.htm
http://stancho.roncho.net/highmath/Tables/Tables.html
и ръководството.
Таблицата за производните трябва да е в тетрадката с формули и да се знае наизуст.
Утре ще изпратя контролно за производни.
Олександра, получихте ли писмото ми?
Трябва да насрочим дата за изпита, който ще се проведе дистанционно.
Желая Ви зраве и математически успехи!
Станчо Павлов


Aleksandra
09.06.2021 21:31:19
Здравейте г-н Павлов
Моля ви, изпратите контролното за елементарни функции и за мен

stancho
09.06.2021 16:04:45
Здравейте Олег.
Ще изпратя по пощата контролното за елементарни функции.

Oleg
08.06.2021 15:49:33


Здравейте г-н Павлов,

продължаваме подготовката по представен материал

с уважение Олег
roncho
09.07.2022 20:50:21


За Валя от София
супто-програма: radissupto.izp, в c:\supto
Б4-програма: start_supto.prg, с c:\b4wu\pobeda_schet
Б4-програма fm2: start_supto.prg, с c:\b4wu\pobeda_schet
пп невалидни, ако потрябва, ще ги опресня (р.ж.)
stancho
05.06.2021 14:56:59
Здравейте,
Днешната тема е за елементарни фунции.
Трябва да знаете основните елементарни функции.
x^2, квадратна функция,.x^3,полиноми, рационални функции,
тригонометрични функции - sin x, cos x ,tg x,
показателна логаритмична функция e^x.
Определение, основни свойства и графики.
Прочетете страниците:
http://ek.roncho.net/ElMath/QuadrEq/QuadrEq1/QuadrEq1.html
http://ek.roncho.net/ElMath/QuadrEq/QuadrEq4/QuadrEq41.html
http://ek.roncho.net/ElMath/LogNew/Log.html
http://ek.roncho.net/ElMath/LogNew/Log.html
http://stancho.roncho.net/HighMath/Tables/ElemFunc/ElemFunc.html
Някои от страниците изискват IE 5!
Ще има контрално в понеделник!


stancho
05.06.2021 12:45:00
Здравейте!

Oleg
04.06.2021 15:09:45Здравейте г-н Павлов,

Олександра е с нас и вече остави коментар като GUEST_Kf9EF,
ние продължаваме да се запознаваме с Математика по представен от Вас материал

с уважение, Олег

stancho
03.06.2021 15:02:40Здравейте.
На изпита ще има система от три уранения с три нейзвестни,
която трябва да се реши с формулите на Крамер!
Сега Ви предлагам страниците.
Моля, водете си записки и записвайте основните формули в отделна тетрадка.
http://stancho.roncho.net/HighMath/AG/EqDec/EqDec.html
http://stancho.roncho.net/HighMath/AG/EqCan/EqCan.html
http://stancho.roncho.net/HighMath/AG/Mid/Mid.html
Разбира се препоръчвам Ви и ръководството.
Там има задачи.

stancho
02.06.2021 16:20:14
Много добре!
Олег, моля та да се обадиш и на Ольяна също да се включи.
Всичко хубаво!


stancho
02.06.2021 15:29:15
Здравей Олег.
Добре е да се регистрираш.