V-машината v_fig1.jpg 23.09.2009 Версия 2

V машината е предназначена да осигури възможност няколко юзера да работят върху едни и същи данни. Съставена е от части, свързани по мрежа. Образно казано това е начин една виртуална машина да се разположи върху няколко физически компютъра. Частите на тази система са сървър и терминал.
Особено внимание е отделено на процесора в сървъра, приемо - предавателните съоръжения и обединителните функции.
Има няколко примитива, които сървърът е програмиран да обслужва с повишена скорост. Върху тях се базира способността на машината да централизира процеси.
Терминалите са еднотипни програми, те работят на клиентските машини
и не пазят нито обработват данни, освен за образа.
Те пренасят упраляващите команди към сървъра.
Терминалите са с лесна инсталация и самообновяване.
Последни публикации /от 10.2011/ по темата са:

Б4-табличен диспечер.
Инсталация на V-терминала.
Общи сведения за работа с V-терминала.

Следват подробности:

Сървър
Терминал
Компилатор
Транспорт между терминала и сървъра
Съобщителни протоколи между програмите
Групи
Дневник
V-програмиране

Инсталационен файл за терминал - текуща версия 2012 има в раздел програми-VT3.
Терминалната настройка по подразбиране е насочена към моя V-сървър (109.160.26.174:3333), който винаги работи.
В настройващия текст е записано USERNAME GUEST, но от юзера се очаква да смени името си с друго, уговорено с администацията.
Сървърът (като програма) още няма публикация, защото не съм го подготвил, но имам такова намерение и е само въпрос на време.


начална страница