За езика и информацията

1.Информационната загадка
2.Малко за езика

начало