Учебни статии по физика

Писал съм нещата по-долу като записки. Повечето не са лесни за четене. Изискват писалка и хартия, за да бъдат първоначално възприети. Нивото на трудност е приблизително като за среден студент учил малко математика. Двете дати са на създаване и последен запис.
Механика
Електричество
Термодинамика
Астрономия
Теория на относителността

Квантова физика
Страници

Р.Ж. 13.10.2010 - 11.10.2015

Задачи


коментари

начална страница