Шива - Самхита
Важен текст от древното наследство. Това е препис от сайта oum.ru; трябва да се пази в тайна.
Преводът на този текст никак не претендира за точност, тъй като е втора или трета ръка. Може да съдържа и грешки.
Досега не ми е известно да е публикуван другаде на български език.

Глава 1. Единствено съществуване
Глава 2. Макрокосмос
Глава 3. Практика
Глава 4. Мудри
Глава 5. Садхана

Речник

27.02.2020