om
Написах това по Темки и Ерман. Не съм го срещал досега (2018г.) на български език и вярвам, че ще се хареса на някой. Тези текстове имат доста стар произход. Преписвани и предавани от народа с хилядолетия, те са световни образци на култура.

Сказание за Кришна - кратка версия

Индийското заглавие е Бхагавата пурана

Глава 1 Раждането на Канса
Глава 2 Небето предсказва гибел за Канса
Глава 3 Раждането на Баладева
Глава 4 Раждането на Кришна
Глава 5 Убиването на Путана
Глава 6 Нападението и гибелта на Тринаварта
Глава 7 Кришна и пейката
Глава 8 Убиването на Бака
Глава 9 Нападението на Аджагара над Кришна и Баладева
Глава 10 Схватка с асура Дхенука
Глава 11 Кришна укротява змея Калия
Глава 12 Гибелта на асура Праламбха
Глава 13 Пастирките се признават в любов към Кришна
Глава 14 Кришна открадва дрехите на пастирките
Глава 15 Нощното хоро на Кришна с пастирките
Глава 16 Нападението на Змея на цар Нанда
Глава 17 Боя на Кришна с асура Аришта
Глава 18 Схватката ма Кришна с Асура Кешин
Глава 19 Гибелта на Канса
Глава 20 Ученичеството на Кришна и Баладева
Глава 21 Войната на Кришна с царя на Магадха
Глава 22 Ядавите строят крепостта Дварака
Глава 23 Гибелта на Калаявана и спасението на Матхура
Глава 24 Похищението на Рукмини

02.01.2019
roncho.net - начална страница